Vrijwilligers | www.beeldenaanzee.nl

Vrijwilligers

Vrijwilligers

Museum Beelden aan Zee zou niet kunnen bestaan zonder de inzet van onze 150 vrijwilligers. Zij werken nauw samen met een kleine vaste staf.

Vrijwilligers verwelkomen de bezoekers in het museum en vervullen afwisselende diensten in de museumwinkel, in het museumcafé, aan de telefoon en in de tentoonstellingsruimten. Daarnaast verstrekken zij informatie aan de bezoekers, geven rondleidingen, verrichten bibliotheek- en documentatiewerkzaamheden, schrijven artikelen, ondersteunen bij de inrichting van nieuwe tentoonstellingen en bij het organiseren van evenementen. Ook vervullen zij administratieve, financiële en commerciële taken.

Vrijwilligers krijgen een opleiding over het werken in het museum, de museumcollectie en de beeldhouwkunst. Bij nieuwe tentoonstellingen organiseert het museum een rondleiding en verstrekt achtergrondinformatie. Voor de permanente educatie van de vrijwilligers verzorgt het museum regelmatig lezingen en nascholingscursussen.

Aanmelden als vrijwilliger

Heeft u interesse en bent u bereid zich minimaal 46 dagdelen per jaar in te zetten voor het museum Beelden aan Zee, stuur dan het aanmeldingsformulier in. Wij nodigen u dan uit voor een kennismakingsgesprek. Nadere informatie kunt u inwinnen bij het hoofd vrijwilligers van het museum Beelden aan Zee, Jacquelien van Schaik, email: vanschaik@beeldenaanzee.nl, telefoon: 070-358 58 57.