Rondleidingen en groepen | Beelden aan Zee

Rondleidingen en groepen

Rondleidingen en groepen

Culturele excursies, cursus- en teambuildingsdagen, familie- of vriendenuitstapjes? Een rondleiding in Beelden aan Zee biedt u de mogelijkheid om dit unieke sculptuurmuseum en haar collectie beter te leren kennen, of om het verhaal achter een tentoonstelling te horen.

Groepsrondleidingen

Vanaf 23 september kunnen rondleidingen en/of groepsbezoeken aangevraagd worden voor kleine groepen (maximaal 6 personen). Met speciale aanpassingen zorgt museum Beelden aan Zee voor een veilig en fijn bezoek, waarin iedereen de ruimte heeft.

Rondleidingen gaan over de collectie en de actuele tentoonstellingen, maar op uw verzoek kan een verhaal worden toegespitst op één of meer specifieke onderwerpen. Bij groepen groter dan 6 personen worden er meerdere rondleiders ingeschakeld.

 • Voertaal: Nederlands, Engels, Duits of Frans.
 • Duur: 60 minuten
 • Prijs: 60 euro per groep van maximaal 6 personen, exclusief entree
 • Reservering: rondleidingen kunnen gegeven worden vanaf 23 september 2020. Tel. 070 3585857 of via info@beeldenaanzee.nl
 

Inlooprondleidingen

Vanaf 23 september is er elke dag om 13:30 uur een inlooprondleiding met informatie over de collectie en de tijdelijke tentoonstellingen. Bezoekers kunnen zich hiervoor bij de entreekassa aanmelden.
 • Duur: 45 minuten
 • Prijs: 10 euro p.p. exclusief entree
 • Gratis voor Vrienden van museum Beelden aan Zee.
 • Er kunnen maximaal 6 personen deelnemen. Vol = vol.
 • Reserveren is niet mogelijk.
 

Rondleidingen voor mensen met de ziekte van Alzheimer of andere vormen van dementie

Op aanvraag organiseert het museum speciale rondleidingen voor mensen met de ziekte van Alzheimer of andere vormen van dementie, en hun mantelzorgers. Klik hier voor meer informatie.
 • Duur: 1,5 uur
 • Prijs: €10,00 per persoon (inclusief entree), voor een groep van max. 8 personen. Museumkaart is niet geldig in combinatie met deze rondleiding.
 • Reserveren: rondleidingen kunnen gegeven worden vanaf 23 september 2020. Tel. 070 3585857 of via blijftjebij@beeldenaanzee.nl.
Mede mogelijk gemaakt door  
 

Rondleidingen voor blinden en slechtzienden

Elke eerste zaterdag van de maand organiseert het museum speciale rondleidingen voor mensen met een visuele beperking. Ook zijn deze rondleidingen mogelijk op individuele basis.
 • Prijs: €5,00 p.p. exclusief entree, inclusief koffie of thee
 • Ontvangst met koffie of thee: 11.00 uur
 • Aanvang rondleiding: 11.30 uur
 • Einde rondleiding: circa 12.45 uur
 • Aanmelden:
  • Mail of bel museum Beelden aan Zee via binnenhandbereik@beeldenaanzee.nl of 070 3585857, meld op welke dag u wilt meelopen, met hoeveel mensen u komt en op welk telefoonnummer u eventueel bereikbaar bent. Zorgt u, indien nodig, graag zelf voor een begeleider.
  • Opgave graag uiterlijk twee weken van tevoren.
Zonder begeleiding mogen alleen de beelden op de achterste terrassen en de beeldengroep van de Koninklijke familie op de Zuidpatio (ingang tegenover filmzaal) worden aangeraakt.
Lees hier meer over de rondleiding bij de huidige tentoonstelling.
Museum Beelden aan Zee heeft de RAAK Stimuleringsprijs 2016 gewonnen. Met de felbegeerde prijs kan museum Beelden aan Zee een vernieuwend programma ontwikkelen om de collectie toegankelijk te maken voor blinden en slechtzienden. Lees hier meer over. 

 

Rondleidingen met een eigen rondleider

Het was tot nu toe in museum Beelden aan Zee toegestaan om eigen rondleidingen te verzorgen. De toeloop daarvan is echter zo groot geworden dat onze eigen – zeer goed opgeleide en enthousiasmerende – rondleiders en hun groepen er hinder van ondervinden.
Vandaar de volgende huisregels:

 • Eigen rondleidingen in museum Beelden aan Zee hebben altijd voorrang.
 • Groepen groter dan 5 personen (met een maximum van 10 personen) dient u uiterlijk twee weken van tevoren aan te melden.
 • Aanvangstijden bij voorkeur om 10 uur ’s ochtends en om 15.30 uur ‘s middags. Kosten voor het rondleiden met een eigen rondleider €90,- exclusief entree, ongeacht het tijdstip. 
 • Maximaal één rondleiding per keer, van maximaal één uur.
 • Houdt u rekening met andere bezoekers door niet te luid te spreken.
 • Mocht uw rondleiding tegelijk beginnen met een museumrondleiding, dan kan aan u gevraagd worden in een andere zaal te beginnen.
 • Indien uw rondleiding onverhoopt niet door kan gaan, gelieve af te melden op tel. 070 3585857 of via info@beeldenaanzee.nl