Rondleidingen en groepen | Beelden aan Zee

0

Rondleidingen en groepen

Rondleidingen en groepen

Culturele excursies, cursus- en teambuildingsdagen, familie- of vriendenuitstapjes? Een rondleiding in Beelden aan Zee biedt u de mogelijkheid om dit unieke sculptuurmuseum en haar collectie beter te leren kennen, of om het verhaal achter een tentoonstelling te horen.

Groepsrondleidingen

Voor kleine groepen kunnen we privérondleidingen verzorgen (maximaal 15 personen). Met speciale aanpassingen zorgt museum Beelden aan Zee voor een veilig en fijn bezoek, waarin iedereen de ruimte heeft. 

Rondleidingen gaan over de collectie en de actuele tentoonstellingen, maar op uw verzoek kan een verhaal worden toegespitst op één of meer specifieke onderwerpen. Bij groepen groter dan 15 personen worden er meerdere rondleiders ingeschakeld.
Standaard voertaal: Nederlands. Op verzoek is het ook mogelijk de rondleiding te verzorgen in Engels, Duits of Frans.

 • Duur: 60 minuten
 • Prijs: 90 euro per groep van maximaal 15 personen, exclusief entree
 • Reservering: info@beeldenaanzee.nl
 • Reserveer bij voorkeur twee weken van tevoren.

Inlooprondleidingen

Elke dag* is er om 14:00 uur een inlooprondleiding met informatie over de collectie en de tijdelijke tentoonstellingen. Bezoekers kunnen zich hiervoor bij de entreekassa aanmelden.
 • Duur: 45 minuten
 • Prijs: 5 euro p.p. exclusief entree
 • Gratis voor Vrienden van museum Beelden aan Zee
 • Er kunnen maximaal 12 personen deelnemen
 • Indien er minder dan 4 personen zich hebben ingeschreven kan de rondleiding helaas niet plaatsvinden
 • Registatie en betaling bij de entree kassa
 • Reserveren is niet mogelijk

*Mits er een gids beschikbaar is.

Rondleidingen voor mensen met de ziekte van Alzheimer of andere vormen van dementie

Mede mogelijk gemaakt door  

Museum Beelden aan Zee biedt rondleidingen aan voor mensen met de ziekte van Alzheimer of andere vormen van dementie en hun mantelzorgers.

 • Data: Groepen ´s maandags op aanvraag / individueel bezoek is ook mogelijk op andere dagen
 • Tijd: 11:00 - 12:30 uur / eventuele andere tijden op afspraak
 • Kosten: € 90,- voor een groep van max. 12 personen (inclusief entree). Museumkaart is niet geldig in combinatie met deze rondleiding.
 • Groep: maximaal 12 personen (inclusief begeleiding)
 • Reserveren: info@beeldenaanzee.nl 


Rondleidingen voor blinden en slechtzienden

Elke eerste zaterdag van de maand worden er speciale rondleidingen gegeven voor mensen met een visuele beperking. Ook zijn deze rondleidingen mogelijk op individuele basis.
 • Prijs: €7,50 p.p. exclusief entree, inclusief koffie of thee
 • Ontvangst met koffie of thee: 11.00 uur
 • Aanvang rondleiding: 11.30 uur
 • Einde rondleiding: circa 12.45 uur
 • Aanmelden:
  • Mail of bel museum Beelden aan Zee via info@beeldenaanzee.nl, meld op welke dag u wilt meelopen, met hoeveel mensen u komt en op welk telefoonnummer u eventueel bereikbaar bent. Zorgt u, indien nodig, graag zelf voor een begeleider.
  • Opgave graag uiterlijk twee weken van tevoren.
Zonder begeleiding mogen alleen de beelden op de achterste terrassen en de beeldengroep van de Koninklijke familie op de Zuidpatio (ingang tegenover filmzaal) worden aangeraakt.
Lees hier meer over de rondleiding bij de huidige tentoonstelling.


Rondleidingen met een eigen rondleider

Het was tot nu toe in museum Beelden aan Zee toegestaan om eigen rondleidingen te verzorgen. De toeloop daarvan is echter zo groot geworden dat onze eigen – zeer goed opgeleide en enthousiasmerende – rondleiders en hun groepen er hinder van ondervinden. Vandaar de volgende huisregels:

 • Eigen rondleidingen in museum Beelden aan Zee hebben altijd voorrang.
 • Groepen groter dan 5 personen (met een maximum van 15 personen) dient u uiterlijk twee weken van tevoren aan te melden.
 • Aanvangstijden bij voorkeur om 10 uur ’s ochtends en om 15.30 uur ‘s middags. Kosten voor het rondleiden met een eigen rondleider €100,- exclusief entree, ongeacht het tijdstip. 
 • Maximaal één rondleiding per keer, van maximaal één uur.
 • Houdt u rekening met andere bezoekers door niet te luid te spreken.
 • Mocht uw rondleiding tegelijk beginnen met een museumrondleiding, dan kan aan u gevraagd worden in een andere zaal te beginnen.
 • Indien uw rondleiding onverhoopt niet door kan gaan, gelieve af te melden via info@beeldenaanzee.nl