Rondleidingen en groepen | Beelden aan Zee

Rondleidingen en groepen

Rondleidingen en groepen

Culturele excursies, cursus- en teambuildingsdagen, familie- of vriendenuitstapjes? Een rondleiding in Beelden aan Zee biedt u de mogelijkheid om dit unieke sculptuurmuseum en haar collectie beter te leren kennen, of om het verhaal achter een tentoonstelling te horen.

Groepsrondleidingen

In lijn met het landelijke beleid met betrekking tot het coronavirus kunnen er beperkt rondleidingen gegeven worden.

Voor kleine groepen kunnen we privérondleidingen verzorgen (maximaal 12 personen). Met speciale aanpassingen zorgt museum Beelden aan Zee voor een veilig en fijn bezoek, waarin iedereen de ruimte heeft. 

Rondleidingen gaan over de collectie en de actuele tentoonstellingen, maar op uw verzoek kan een verhaal worden toegespitst op één of meer specifieke onderwerpen. Bij groepen groter dan 12 personen worden er meerdere rondleiders ingeschakeld.Voertaal: Nederlands, Engels, Duits of Frans.

 • Duur: 60 minuten
 • Prijs: 80 euro per groep van maximaal 12 personen, exclusief entree
 • Reservering: Tel. 070 3585857 of via info@beeldenaanzee.nl. Reserveer bij voorkeur twee weken van tevoren.

Inlooprondleidingen

In lijn met het landelijke beleid met betrekking tot het coronavirus kunnen er vanaf 1 oktober beperkt inlooprondleidingen gegeven worden.
 
Elke dag is er om 13:30 uur een inlooprondleiding met informatie over de collectie en de tijdelijke tentoonstellingen. Bezoekers kunnen zich hiervoor bij de entreekassa aanmelden.
 • Duur: 45 minuten
 • Prijs: 5 euro p.p. exclusief entree
 • Gratis voor Vrienden van museum Beelden aan Zee.
 • Er kunnen maximaal 8 personen deelnemen. Vol = vol.
 • Reserveren is niet mogelijk.

 

Rondleidingen voor mensen met de ziekte van Alzheimer of andere vormen van dementie

Mede mogelijk gemaakt door  
In lijn met het landelijke beleid met betrekking tot het coronavirus kunnen er weer beperkt rondleidingen gegeven worden.

Museum Beelden aan Zee biedt rondleidingen aan voor mensen met de ziekte van Alzheimer of andere vormen van dementie en hun mantelzorgers.

 • Data: Groepen ´s maandags op aanvraag / individueel bezoek is ook mogelijk op andere dagen
 • Tijd: 11:00 - 12:30 uur / eventuele andere tijden op afspraak
 • Kosten: € 75,- voor een groep van max. 12 personen (inclusief entree) / € 10,00 per deelnemer (inclusief entree). Museumkaart is niet geldig in combinatie met deze rondleiding.
 • Groep: maximaal 12 personen (inclusief begeleiding)
 • Reserveren: blijftjebij@beeldenaanzee.nl of 070 3585857

 

Rondleidingen voor blinden en slechtzienden

Vanaf zaterdag 2 oktober worden er elke eerste zaterdag van de maand weer speciale rondleidingen gegeven voor mensen met een visuele beperking. Ook zijn deze rondleidingen mogelijk op individuele basis.
 • Prijs: €5,00 p.p. exclusief entree, inclusief koffie of thee
 • Ontvangst met koffie of thee: 11.00 uur
 • Aanvang rondleiding: 11.30 uur
 • Einde rondleiding: circa 12.45 uur
 • Aanmelden:
  • Mail of bel museum Beelden aan Zee via binnenhandbereik@beeldenaanzee.nl of 070 3585857, meld op welke dag u wilt meelopen, met hoeveel mensen u komt en op welk telefoonnummer u eventueel bereikbaar bent. Zorgt u, indien nodig, graag zelf voor een begeleider.
  • Opgave graag uiterlijk twee weken van tevoren.
Zonder begeleiding mogen alleen de beelden op de achterste terrassen en de beeldengroep van de Koninklijke familie op de Zuidpatio (ingang tegenover filmzaal) worden aangeraakt.
Lees hier meer over de rondleiding bij de huidige tentoonstelling.
Museum Beelden aan Zee heeft de RAAK Stimuleringsprijs 2016 gewonnen. Met de felbegeerde prijs kan museum Beelden aan Zee een vernieuwend programma ontwikkelen om de collectie toegankelijk te maken voor blinden en slechtzienden. Lees hier meer over. 

 

Rondleidingen met een eigen rondleider

In lijn met het landelijke beleid met betrekking tot het coronavirus kunnen er voorlopig geen rondleidingen door externen gegeven worden.

Het was tot nu toe in museum Beelden aan Zee toegestaan om eigen rondleidingen te verzorgen. De toeloop daarvan is echter zo groot geworden dat onze eigen – zeer goed opgeleide en enthousiasmerende – rondleiders en hun groepen er hinder van ondervinden.
Vandaar de volgende huisregels:

 • Eigen rondleidingen in museum Beelden aan Zee hebben altijd voorrang.
 • Groepen groter dan 5 personen (met een maximum van 10 personen) dient u uiterlijk twee weken van tevoren aan te melden.
 • Aanvangstijden bij voorkeur om 10 uur ’s ochtends en om 15.30 uur ‘s middags. Kosten voor het rondleiden met een eigen rondleider €90,- exclusief entree, ongeacht het tijdstip. 
 • Maximaal één rondleiding per keer, van maximaal één uur.
 • Houdt u rekening met andere bezoekers door niet te luid te spreken.
 • Mocht uw rondleiding tegelijk beginnen met een museumrondleiding, dan kan aan u gevraagd worden in een andere zaal te beginnen.
 • Indien uw rondleiding onverhoopt niet door kan gaan, gelieve af te melden op tel. 070 3585857 of via info@beeldenaanzee.nl