Doneer nu | Beelden aan Zee

0

Doneer nu

Doneer nu

Als 100% particulier, dus niet door een overheid gesubsidieerd, museum zijn wij voor de uitvoering van onze plannen sterk afhankelijk van de steun van sponsoren, institutionele en particuliere participanten. 

Museum Beelden aan Zee wordt gesteund door een grote groep trouwe Vrienden. Deze steun is onontbeerlijk voor onder meer de realisatie van tentoonstellingen, educatieve projecten en de conservering en uitbreiding van onze collectie.

Iedere gift is welkom. Als u direct wilt doneren aan Beelden aan Zee, dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer NL20ABNA0543008916 t.n.v. Museum Beelden aan Zee onder vermelding van donatie/gift.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie via schenkenennalaten@beeldenaanzee.nl.

Wij danken u voor uw steun!