Paul Grégoire | Museum Beelden aan Zee | Beeldhouwkunst in Den Haag

Paul Grégoire

29 april - 3 oktober 2021

Paul Grégoire

Beeldhouwer van de Arabesk

Paul Grégoire (1915-1988) is een adept van de Rijksakademie te Amsterdam. In 1938 studeerde hij er schilderkunst, vanaf 1940 beeldhouwkunst bij de bekende professor Jan Bronner. Uiteindelijk sloot de bezetter de Rijksakademie, waardoor zijn studietijd onbedoeld bekort werd. Grégoire maakte het eerste oorlogsmonument ter herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Op 7 november 1946 wordt dat onthuld in Loosdrecht.  In 1956 kreeg hij een betrekking als docent aan de Rijksakademie, waarvan hij pas in 1980 afscheid nam. Deze aanstelling, naast opdrachten voor oorlogsmonumenten en voor kerken (decoraties voor de herbouw van de St. Lambertuskerk in Wouw, een kruisweg voor de Mariakerk in Besoyen) zorgden dat Grégoire van zijn werk kon leven.  Eén van zijn bekendste en grootste werken is het 3,5 meter hoge beeld uit 1970 van Jan van den Doem, de 14e eeuw bouwmeester van de Dom in Utrecht. Grégoire was daarnaast een productief penningmaker. 

Grégoire heeft veel gevoel voor het ambachtelijke aspect van het beeldhouwen, voor de figuratieve traditie en voor de doorgewerkte huid van het beeld, die we vaker tegenkomen bij beeldhouwers die afkomstig zijn van de Rijksakademie. Zijn beste tijd ligt in de jaren vijftig en zestig; hij voelde zich minder thuis in de maakbare en anti-autoritaire jaren zeventig, waarin teksten fonetisch en zonder hoofdletters werden geschreven. Zijn eerste liefde voor tekenen en schilderen hebben hem nooit verlaten. Zijn esthetische ideeën zijn alleen bekend door zijn lespraktijk en door middel van de doorgifte aan zijn leerlingen, uitgezonderd één publicatie Armatuur (1980), waarin hij in poëtische bewoordingen over zijn kunstideeën schrijft.  

De aanleiding voor de tentoonstelling is de voltooiing van de oeuvrecatalogus, uitgegeven als nummer 11 in de reeks Monografieën van het Sculptuur Instituut. Dit boek zal worden gepubliceerd rond de openingsdatum van de tentoonstelling in 2021. 

De tentoonstelling en publicatie worden mede mogelijk gemaakt door de Stichting Otto B. de Kat.  

Bijschrift foto: Paul Grégoire werkend aan een portret van zijn collega-beeldhouwer Pieter D'Hont.