Geer Steyn | Museum Beelden aan Zee | Beeldhouwkunst in Den Haag

0

Geer Steyn

Vanaf 2 september 2023

Geer Steyn

Gezicht van een tijdperk

Museum Beelden aan Zee toont in de penningenvitrine het meest recente werk van beeldhouwer Geer Steyn (1945). Tijdens zijn docentschap aan de Koninklijke Academie in Den Haag (1980-2011) leerde hij zijn studenten anders naar de penning te kijken. Het fenomeen penning is een sculpturaal autonoom object, klein van formaat, groot in het gebaar en niet begrensd door de heersende opvattingen die een penning vaak in het perspectief van de traditie zien. Twee van Steyns leerlingen, Elly Baltus en Mirjam Mieras, gaven reeds in 2022 en 2023 een proeve van de autonomie van dit speciale fenomeen in het museum.

De geëxposeerde portretten behoren tot de serie die Steyn betitelt als Mensen die de 20e eeuw een gezicht hebben gegeven. Deze penningen zijn nog niet eerder geëxposeerd. Ze tonen belangrijke literatoren, componisten, filosofen en kunstenaars. Het gaat hier niet om de pure fysiomische gelijkenis, maar om de autonome vormgeving die het onderwerp, de 20e -eeuwse kunstenaar, volledig recht doet als individu en tegelijkertijd een zoektocht vormt naar de spannende vormentaal. Het onderwerp is voor Steyn het middel om tot een onafhankelijk kunstwerk te komen. Virtuoos gemodelleerd, vertellend van aard en vol plastische vondsten.

Zes kleine beelden illustreren voortreffelijk de manier van ‘visual thinking’ van Steyn voor wie beelden en penningen een sculpturale eenheid vormen.