Elisabeth Frink | Museum Beelden aan Zee | Museum voor beeldhouwkunst in Scheveningen

Elisabeth Frink

20 maart - 6 juni 2021

Elisabeth Frink

Man is an Animal

Beelden aan Zee is een van de weinige musea buiten het Engelse taalgebied dat werk bezit van Elisabeth Frink (1930-1993). In 1987 kocht het echtpaar Scholten, de oprichters van het museum, een bronzen Head van Frink uit 1967. Met haar agressieve mens- en dierfiguren bepaalde zij naast oudere collega’s als Reg Butler, Lynn Chadwick en Bernard Meadows het grillige gezicht van de nieuwe Britse beeldhouwkunst in de jaren vijftig. Als dochter van een beroepsmilitair, opgegroeid tijdens de Tweede Wereldoorlog en later omringd door geliefden, vrienden en vakgenoten die in het leger hadden gediend, legde zij zich toe op het verbeelden van de mens als een even krachtig als kwetsbaar wezen. Ook toen in de jaren zestig om haar heen de abstractie de boventoon ging voeren, bleef dit dualistische mensbeeld Frinks belangrijkste thema. Haar werk bevraagt de destructieve machtswellust van mannen die ondanks duizenden jaren van beschaving nog altijd de wereld domineert. De tentoonstelling in Beelden aan Zee is een samenwerkingsproject met het Gerhard-Marcks-Haus in Bremen en bestaat uit een presentatie van ruim dertig sculpturen uit museale en particuliere collecties uit Groot-Brittannië.