Elisabeth Frink | Museum Beelden aan Zee | Beeldhouwkunst in Den Haag

Museum Beelden aan Zee is op Tweede kerstdag geopend!

1

Elisabeth Frink

uitgesteld

Elisabeth Frink

Man is an Animal

Helaas hebben wij moeten besluiten de tentoonstelling over Elisabeth Frink tot nader order te verdagen. De tentoonstelling die in samenwerking met het Gerhard-Marcks-Haus in Bremen tot stand is gekomen en daar de aftrap zou beleven, is door de lockdown in Duitsland een dag na de opening in november jl. nog niet open geweest voor publiek. Door nu pas op de plaats te maken, wil Beelden aan Zee de Bremer collega’s de kans bieden om deze tentoonstelling alsnog te kunnen tonen aan het Duitse publiek. Dankzij de medewerking van de bruikleengevers kan de tentoonstelling in Bremen tot en met .. juni a.s. worden bezocht. Vermoedelijk zullen de Duitse musea vanaf .. maart hun poorten weer openen. Beelden aan Zee is vast voornemens om het werk van deze belangrijke Britse beeldhouwer te tonen maar dat zal op zijn vroegst over enkele jaren zijn.  

Beelden aan Zee is een van de weinige musea buiten het Engelse taalgebied dat werk bezit van Elisabeth Frink (1930-1993). In 1987 kocht het echtpaar Scholten, de oprichters van het museum, een bronzen Head van Frink uit 1967. Met haar agressieve mens- en dierfiguren bepaalde zij naast oudere collega’s als Reg Butler, Lynn Chadwick en Bernard Meadows het grillige gezicht van de nieuwe Britse beeldhouwkunst in de jaren vijftig. Als dochter van een beroepsmilitair, opgegroeid tijdens de Tweede Wereldoorlog en later omringd door geliefden, vrienden en vakgenoten die in het leger hadden gediend, legde zij zich toe op het verbeelden van de mens als een even krachtig als kwetsbaar wezen. Ook toen in de jaren zestig om haar heen de abstractie de boventoon ging voeren, bleef dit dualistische mensbeeld Frinks belangrijkste thema. Haar werk bevraagt de destructieve machtswellust van mannen die ondanks duizenden jaren van beschaving nog altijd de wereld domineert. De tentoonstelling in Beelden aan Zee is een samenwerkingsproject met het Gerhard-Marcks-Haus in Bremen en bestaat uit een presentatie van ruim dertig sculpturen uit museale en particuliere collecties uit Groot-Brittannië.