VoorBeelden

Vanaf 17 februari

VoorBeelden

De collectie van museum Beelden aan Zee

De collectie van museum Beelden aan Zee vindt haar oorsprong in de privéverzameling die in 1969 door het echtpaar Theo en Lida Scholten is aangelegd. Na decennialang met zichtbaar plezier honderden beelden te hebben verzameld, namen zij het inititatief om een museum voor beeldhouwkunst te stichten. Het gebouw van architect Wim Quist werd in 1994 geopend. De gehele internationale sculptuurcollectie werd in Beelden aan Zee ondergebracht en vormt het uitgangspunt voor het artistieke programma. Het grondthema van de collectie is de menselijke figuur in de hedendaagse sculptuur van levende kunstenaars over de hele wereld.

Een grote uitbreiding van de collectie betekende de opening van de Gipsotheek die niet alleen het creatieve proces van de monumentenopdracht documenteert maar tegelijkertijd de opkomst en bloei van de moderne beeldhouwkunst in Nederland. Op de patio’s en terrassen van het museum en aan de boulevard (SprookjesBeelden aan Zee) staan monumentale collectiebeelden opgesteld die de elementen kunnen trotseren.

De Kleine Zaal toont een dwarsdoorsnede die recht wil doen aan de rijkdom van de collectie en het medium sculptuur. Bij deze keuze is ernaar gestreefd de meest uiteenlopende beeldhouwers te volgen in hun keuze van materiaal en compositie, stijl en voorstelling. Een tijdbalk van de moderne, westerse beeldhouwkunst dient als houvast en vertrekpunt. 

U bent hier