Board of trustees | Beelden aan Zee

0

Board of trustees

Board of trustees

Board of Trustees – een modern mecenaat

Museum Beelden aan Zee wil het mecenaat een nieuwe, vaste plek in het museum geven en heeft daartoe, als eerste museum in Nederland, een Board of Trustees in het leven geroepen. Het mecenaat biedt kunstliefhebbers de kans om zich als bescherm(st)er aan Beelden aan Zee te verbinden en te adviseren over het aankoop- en tentoonstellingsbeleid.

Het mecenaat, de bescherming en financiële begunstiging van kunsten en wetenschappen, is zo oud als de weg naar Rome. Theo en Lida Scholten, de stichters van museum Beelden aan Zee, wijdden een belangrijk deel van hun leven aan het verzamelen van kunstwerken. Zij legden daarmee de basis voor de huidige collectie van Beelden aan Zee, waardoor duizenden mensen kunnen genieten van beeldhouwkunst.

Uitgangspunt van het particuliere Beelden aan Zee is het museum ook in de toekomst zonder overheidssubsidie te laten functioneren. Het museum is daarom steeds op zoek naar begunstigers die het museum en de beeldhouwkunst een warm hart toedragen. Naar mensen die zich willen verbinden met het initiatief van Theo en Lida Scholten en een bijdrage willen leveren aan de betekenis, schoonheid en continuïteit van het museum en haar activiteiten: de uitbreiding van de collectie, de organisatie van tentoonstellingen, de uitvoering van prikkelende educatieprogramma’s, de uitgave van monografieën en andere publicaties, etc...

Missie van de Board of Trustees

De Board of Trustees van Beelden aan Zee stelt zich ten doel het museum te verzekeren van continue steun in het verwezenlijken van zijn missie. Als liefhebbers van de beeldhouwkunst verbinden de leden zich als beschermvrouw of beschermheer aan Beelden aan Zee. Zij doen dit door het museum te adviseren over het aankoop- en tentoonstellingsbeleid en dragen financieel bij over een meerjarige periode.

Voor meer informatie over de Board of Trustees kunt u contact opnemen met Maud van der Meer (vandermeer@beeldenaanzee.nl) of vul het inschrijfformulier in.