Beelden aan Zee wint Turing Toekenning II

Beelden aan Zee wint Turing Toekenning II

Beelden aan Zee wint Turing Toekenning II

Met blijdschap kunnen wij mededelen dat wij dit jaar de Turing Toekenning van maar liefst €150.000 in ontvangst hebben mogen nemen voor het tentoonstellingsconcept van Zadkine aan Zee dat eind 2018 te zien zal zijn in het museum. 

Vandaag vond de prijsuitreiking plaats in het Fries Museum te Leeuwarden, het museum dat de Turing Toekenning 2015 won voor Alma Tadema: klassieke verleiding. Maar liefst 31 musea dongen mee naar deze particuliere kunstprijs voor het meest uitzonderlijke tentoonstellingsconcept voor de periode 2018-2020. De Turing Foundation is met onder andere de Turing Toekenning een invloedrijke mecenas voor museaal Nederland. De stichting fungeert vaak als vliegwiel bij de financiering, doordat zij al in een heel vroeg stadium, vaak als eerste, door musea betrokken wordt bij de ideeën voor tentoonstellingen.

Het Juryrapport

Het exposeren van sculptuur in Nederland is niet gemakkelijk. Museum Beelden Aan Zee neemt wat dat betreft al lange tijd een uitzonderlijke positie in, en werkt nu aan een groots retrospectief over de poëtische, lyrisch ingestelde en zuiver ambachtelijke beeldhouwer Ossip Zadkine (1890-1967). Zadkine was belangrijk voor Nederland – wie kent het standbeeld ‘De Verwoeste Stad’ in Rotterdam niet – en het werd hoog tijd dat iemand een dergelijk overzicht aandurfde. Museum Beelden aan Zee durft dat aan, in een doorwrocht concept dat het publiek via ruim 100 beelden in tien overkoepelende thema’s tot inzicht brengt wat betreft de veelzijdigheid en reikwijdte van deze Russisch-Franse meester van het modernisme.’

Over de Turing Toekenning

De Turing Toekenning is een tweejaarlijkse prijs voor het beste tentoonstellingsplan van een Nederlands museum. Met deze prijs wil de Turing Foundation musea helpen hun internationale ambitieniveau te verhogen en in een vroeg stadium de beslissende bijdrage geven aan een uitzonderlijke expositie op het gebied van oude, moderne of hedendaagse beeldende kunst. Sinds 2015 wordt naast de Turing Toekenning I ook de Turing Toekenning II voor kleine en middelgrote musea uitgereikt. 

Over de Turing Foundation 

In 2006 werd de Turing Foundation opgericht door Pieter en Françoise Geelen. De naam Turing Foundation is een eerbetoon aan Alan Turing (1912-1954), de Britse wetenschapper die door velen wordt gezien als de grondlegger van de computerwetenschap. Alan Turing is altijd een van de helden geweest van Pieter Geelen. Toen hij na zijn informaticastudie in 1991 samen met een studievriend een bedrijf opzette, noemden zij het de Turing Machine Company. Dit bedrijf werd uiteindelijk in 2005 onder de naam TomTom naar de beurs gebracht. 

Met het vermogen dat Pieter en Françoise Geelen verkregen uit deze beursgang werd de Turing Foundation opgericht. De stichting doneert jaarlijks circa 3 miljoen euro aan projecten wereldwijd op het gebied van onderwijs, natuurbescherming en leprabestrijding. In Nederland ondersteunt de Turing Foundation projecten op het gebied van beeldende kunst, klassieke muziek en poëzie. Sinds de oprichting doneerde de stichting aan bijna 300 (meerjarige) projecten in totaal circa € 30 miljoen, waarvan bijna € 9 miljoen aan kunstprojecten. De stichting heeft twee wedstrijden in het leven geroepen: de Turing Toekenning (€ 500.000 en € 150.000 voor het beste tentoonstellingsplan) en de Turing Gedichtenwedstrijd (€ 10.000 voor het beste gedicht). Naast deze prijzen financiert de Turing Foundation middels reguliere aanvragen de Nederlandse musea bij het realiseren van tentoonstellingen op het gebied van beeldende kunst. Daarbij ligt de nadruk op het in Nederland tonen 

Wij willen de Turing Foundation van harte bedanken voor deze mooie prijs die ons in staat stelt om een spectaculaire tentoonstelling als Zadkine aan Zee aan het publiek aan te bieden.

Ook willen de winners van de Turing Toekenning I, Het Prinsenhof, Delft, van harte feliciteren met hun prachtige tentoonstellingsconcept en de prijs die ze hebben gekregen om dit te realiseren.