25 jaar museum Beelden aan Zee | Museum Beelden aan Zee

25 jaar museum Beelden aan Zee

25 jaar museum Beelden aan Zee

Het jaar 2019 staat volledig in het teken van het 25-jarig bestaan van museum Beelden aan Zee. Het museum trakteert zijn bezoekers op een fenomenaal tentoonstellingsprogramma met namen als Carel Visser, Jaume Plensa en Niki de Saint Phalle. Een ode aan de afgelopen 25 jaar, maar vooral ook een blik op de toekomst van het museum.

Op 11 september 2019 is het precies 25 jaar geleden dat museum Beelden aan Zee (BAZ) door koningin Beatrix werd geopend. Sindsdien zijn er bijna twee miljoen bezoekers de drempel gepasseerd, honderden beelden aan de reeds omvangrijke Collectie Scholten-Miltenburg toegevoegd, een kleine 200 tentoonstellingen georganiseerd, een groot aantal catalogi en monografieën gepubliceerd. Zes jaar lang vormde het Lange Voorhout in de Haagse binnenstad - Den Haag Sculptuur - een extensie van onze internationale tentoonstellingsdrift. Presentaties van de eigen collectie reisden van Deventer tot Florence. De collectie kent twee permanente buitenlocaties in Nederland; in het noorden (De Havixhorst, De Wijk) en het oosten (Kasteel Het Nijenhuis, Heino). Het museum werd uitgebreid met een Koninklijk Monument, een glazen wand met poëzie, een sprookjesbeeldentuin aan de boulevard, een Gipsotheek met voorstudies en schetsen van bekende monumenten en een onderzoeksinstituut dat via een bijzondere leerstoel is verbonden met de Universiteit Leiden. Zonder afstand te doen van de 100% particuliere status en de speciale organisatie met vrijwilligers, heeft museum Beelden aan Zee in een kwart eeuw een nationaal en internationaal gerespecteerde status verworven als hoogwaardig en publieksvriendelijk museum voor moderne en hedendaagse, Nederlandse en internationale beeldhouwkunst.

Met drie bijzondere tentoonstellingen zal het programma van 2019 luister worden bijgezet, tentoonstellingen die karakteristiek zijn voor de grondbeginselen van het museum.

Het jaar wordt afgetrapt met een retrospectief over de belangrijkste Nederlandse beeldhouwer van de tweede helft van de twintigste eeuw, Carel Visser (1928 – 2015). De tentoonstelling GENESIS, een concept van conservator Carel Blotkamp, is een eerbetoon aan zowel Visser, als aan de moderne Nederlandse beeldhouwkunst.

De zomermaanden zijn voor het Nederlandse solodebuut van de wereldberoemde Spaanse beeldhouwer Jaume Plensa met wie museumstichters Theo en Lida Scholten al in contact kwamen toen deze nog aan het begin van zijn loopbaan stond. Het stimuleren van jong talent was een van de drijfveren van de verzameldrift van de Scholtens. Een referentie aan de populaire sculptuurtentoonstellingen op het Lange Voorhout is de tijdelijke plaatsing van een acht meter hoog beeld van Plensa in de Hofvijver bij het Torentje. Deze reusachtige verbeelding van een vrouw die ons tot luisteren maant, staat nabij het parlement waar honderd jaar terug het Algemeen Kiesrecht - dus ook voor vrouwen - is ingevoerd.

In het najaar en de winter zullen de fameuze Nana’s van kunstenares Niki de Saint Phalle het nuchtere museumgebouw van Wim Quist doen blozen. Ook Niki werd door de Scholtens verzameld. Ze was een geducht feministe en haar kleurige, schijnbaar vrolijke werk heeft niet zelden een bittere ondertoon.

Solopresentaties van jonge kunstenaars en wisselende selecties uit de eigen collectie completeren het tentoonstellingsprogramma.

Speciaal voor dit jubileumjaar hebben we een logo ontwikkeld. Dit zal gedurende 2019 op alle uitingen van het museum worden doorgevoerd.